logo_gimnazjum_sianow

Piątek 28. Lipca 2017
Imieniny: Ady, Wiwiany i Sylwiusza

Kadra pedagogiczna

drukujdrukuj
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot / funkcja
1. Krzysztof Sosnowski Dyrektor szkoły/nauczyciel informatyki / techniki / edukacji dla bezpieczeństwa
2. Barbara Gaik nauczyciel języka angielskiego
3. Dorota Boroń-Jagodzińska pedgog szkolny
4. Konrad Czerepkow nauczyciel biologii
5. Marek Dziedzic nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych
6. Krystyna Krawczyk  nauczyciel matematyki
7. Renata Kulik nauczyciel fizyki/matematyki
8. Nadzieja Mikołajczak nauczyciel historii
9. Małgorzata Murawska nauczyciel języka angielskiego
10. Grażyna Myszko nauczyciel informatyki/techniki/matematyki
11. Renata Olejnik nauczyciel wychowania fizycznego
12. Renata Puławska nauczyciel historii i wos
13. Agnieszka Siwińska nauczyciel języka polskiego
14. Hanna Skoczypiec nauczyciel języka polskiego i wos
15. Joanna Sosnowska nauczyciel plastyki/sztuki/świetlicy szkolnej
16. Anna Sypuła nauczyciel bibliotekarz/nauczyciel języka polskiego
17. Piotr Starzecki nauczyciel wychowania fizycznego
18. Anna Wandycz nauczyciel geografii
19. Joanna Włodarczyk nauczyciel języka angielskiego
20. Ewa Wolska nauczyciel języka polskiego/wychowania do życia w rodzinie
21. Tomasz Woźniak nauczyciel chemii
22. Monika Kasprowiak nauczyciel języka niemieckiego
23. ks.Arkadiusz Jędrasik nauczyciel religii
24. Agnieszka Ławnikowska
nauczyciel matematyki
25. ks. Zbigniew Waszkiewicz
nauczyciel religii
26. Agnieszka Wysocka nauczyciel informatyki/matematyki
27 Paweł Segień nauczyciel geografii