logo_gimnazjum_sianow

Czwartek 22. Lutego 2018
Imieniny: Małgorzaty, Marty i Nikifora

Oferta edukacyjna

drukujdrukuj

W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy następujące profile klas:

 • klasa językowa (z rozszerzonym językiem angielskim);
 • klasa sportowa (z elementami turystyki)
 • klasa ogólna;

Nabór do klas profilowanych prowadzony jest na podstawie testów, sprawdzianów lub zainteresowań uczniów.
W gimnazjum odbywa się obowiązkowa nauka języka angielskiego i niemieckiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej).
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej,
 • jedno zdjęcie czytelnie podpisane,
 • karta zdrowia (dotyczy dzieci nie należących do NZOZ „Słoneczko”),
 • ewentualnie kserokopia opinii/orzeczenia z PPPP

 Terminy:

a)      składanie podań od 11.05.2015 r. do 27.05.2015 r.  w sekretariacie szkoły w godz.730-1530,

b)      test sprawdzający dla kandydatów do klasy sportowej (z elementami turystyki) – 5.06.2015 r., godz. 1000 - 1200,

c)      zebranie organizacyjne  -  16.06.2015 r. godz. 1630,

d)      świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej - oryginał do 30.06.2015 r.,

e)      zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej - oryginał do 30.06.2015 r.

 

W załączeniu:

 1. aktualne czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) zdjęcie.
 2. karta zdrowia (dotyczy dzieci nienależących do NZOZ "Słoneczko")
 3. opinia / orzeczenie* Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Do pobrania:
Podanie o przyjęcie do Gimnazjum Gminnego w Sianowie